SK Security Consulting Säkerhet Länkar Om oss Kontakt

ITsäkerhet informationssäkerhet Kommunikationssäkerhet

Inom området informationsäkerhet

Vi har tyvärr inte möjligheter att åttaga oss flera uppdrag inom detta område.

 • IT-säkerhetschef efter företagets behov
 • IT-säkerhetsrådgivning
 • Deltaga i IT-projekt som IT-säkerhetssakkunnig
 • "Bollplank" i IT-säkerhetsfrågor
 • Genomföra utredningar inom IT-säkerhetsområdet (IT-loggar men även växelloggar) 
 • Utarbeta säkerhetsbestämmelser, råd och anvisningar
 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • Genomföra säkerhetsbesiktningar och säkerhetskontroller
 • Utarbetande av avbrotts- och katastrofplaner
 • Utbildningstjänster inom IT-säkerhetsområdet
 • IT-säkerhetsrådgivning
 • Deltaga i IT-projekt som IT-säkerhetssakkunnig
 • "Bollplank" i IT-säkerhetsfrågor
 • Genomföra utredningar inom IT-säkerhetsområdet (IT-loggar men även växelloggar) 
 • Utarbeta säkerhetsbestämmelser, råd och anvisningar
 • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • Genomföra säkerhetsbesiktningar och säkerhetskontroller
 • Utarbetande av avbrotts- och katastrofplaner
 • Utbildningstjänster inom IT-säkerhetsområdet
 • Utbildningstjänster inom IT-säkerhetsområdet
 • Dataräddning, råd mm vid t.ex virusskador och sanering

Säkerhetspolicy
Grunden för att uppnå och bibehålla rätt säkerhetsnivå är att upprätta en informationssäkerhetspolicy i företaget och hålla den levande och aktuell samt kommunicera ut den i organisationen.

Ekonomi & risk utgör grunden för val av säkerhetsnivån.