SK Security Consulting Säkerhet Länkar Om oss Kontakt

ITsäkerhet informationssäkerhet Kommunikationssäkerhet

Säkerhet

Det finns många företag och organisationer som inte behöver en säkerhetsorganisation på full tid.
Ibland räcker det med ett "bollplank" när något inträffat av säkerhetsnatur eller när en säkerhetsfråga uppkommer.

Vi kan erbjuda er en lösning som handlägger säkerhetsfrågor såväl allmänna som IT-relaterade. Vi anspassar oss till den omfattning som önskas. Timmar, dagar, veckor, allt efter önskemål.


Det är ledningen som har ansvar för säkerheten. Vi hjälper till att nå en nivå som krävs för att följa lagar och förordningar men även att skydda företaget från obehagliga överraskningar. Allt från planer, upphandling till utbildning eller kontroller.


IT-säkerhetschef, Säkerhetschef eller IT-chef att hyra, en kostnadseffektiv lösning.
Genom förebyggande åtgärder minskas riskerna och
en trygghet att företaget följer lagar och förordningar.

Kostnadseffektiva säkerhetslösningar  i önskad säkerhetsnivå


Vi har små möjligheter att åttaga oss flera uppdrag inom detta område, men det går alltid att höra efter. 

 

 

SK Security    Länkar  Om oss  Kontakt